Home

Verkenning

Column

Feedback

State-of-the-Art

Kennis | Kunde

Contact

Colofon

I N L E I D I N G

Het is bijna 20 jaar geleden dat binnen het kwalificatiestelsel in het kunstvakonderwijs Beroepsprofielen en Opleidingsprofielen Audiovisueel in kaart zijn gebracht. Er is inmiddels veel veranderd. Vooral in de audiovisuele beroepspraktijk zelf. De sector is in flux onder invloed van de digitalisering. Alles is in beweging: de manier waarop we verhalen vertellen, de relatie tussen makers en publiek, maar ook de financiering, exploitatie en distributie van films. Weinig blijft onberoerd.

 

Welke grote trends zijn van invloed op de beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals? Welke eisen worden aan hen gesteld? En hoe kunnen beginnende filmprofessionals zich het beste op de praktijk voorbereiden?

 

Deze vragen kwamen aan de orde in het project Beroepsprofiel AV. Het werd in opdracht van EYE uitgevoerd tussen februari en november 2017.   >>  Lees meer >>

 

V E R S L A G

De Verkenning Beroepsprofiel Audiovisueel diende als startschot voor een debat over de huidige beroepspraktijk van filmprofessionals. Het agendeert belangrijke, actuele ontwikkelingen in de audiovisuele sector. Een aantal professionals schreef in reactie hierop Columns over uiteenlopende onderwerpen. Beroepsverenigingen, makers, producenten en crewleden gaven schriftelijk, of in focusgroepen, Feedback op de Verkenning. Tijdens het Nederlands Film Festival 2017 vond tenslotte een interactieve discussie plaats met een brede vertegenwoordiging uit de sector: State-of-the-Art. Dit maakte onderdeel uit van NFF Interactive: Storyspace. Alle input is samengevat in een overzicht: Kennis | Kunde. Dit schetst een beeld van de bouwstenen voor competenties - vaardigheden, kennis en kwaliteiten - die in de ogen van beroepsbeoefenaars nodig zijn om succesvol te kunnen opereren in de huidige audiovisuele beroepspraktijk.

C O N C L U S I E

Het Beroepsprofiel Audiovisueel heeft een flinke weg afgelegd. Met verschillende vervoersmiddelen, vele passagiers en een aantal duidelijk gemarkeerde stations. De discussie was breed en werd gevoerd tussen vakgenoten. Over het eigen werkveld, over de eigen ervaringen en over de toekomst van het vak. De focus lag op film, maar geregeld kwamen ook andere gebieden binnen de audiovisuele sector en aanverwante kunstsectoren in beeld.

 

We hebben van iedere etappe verslag gedaan. Welk globaal beeld levert dat op en is daarmee een eindbestemming bereikt? Valt er nog iets toe te voegen over de methode van werken en de reacties daarop? Doen we recht aan de realiteit en kunnen we de resultaten nu met een gerust hart aanbieden aan de instellingen en mensen die toekomstige collega‚Äôs gaan inwijden in de geheimen van het vak?   >> Lees meer >>