Home

Verkenning

Column

Feedback

State-of-the-Art

Kennis | Kunde

Contact

Colofon

Drs. Gamila Ylstra werkt als onafhankelijk projectleider en adviseur in de film- en mediasector.

Tussen 2010 en 2016 was zij directeur/bestuurder van de internationale talentontwikkelingsorganisatie Binger Filmlab in Amsterdam. In 2009 ontwikkelde zij voor EYE, de NVBF en NVF het digitaliseringplan Cinema Digitaal. Zij werkte tot 2008 als Programmaleider Televisie bij de publieke omroep NPS en was tot 2004 directeur van FINE BV, een initiatief van het Ministerie van EZ om particuliere investeringen in Nederlandse films te stimuleren. Daarvoor werkte zij als Hoofd Afdeling Film van het Ministerie van OCW.

 

Gamila is o.m. bestuurslid van het Mediafonds (in liquidatie), Cinema Delicatessen en CineCrowd. Tot in 2017 was zij bestuurslid van de Pan-europese Audiovisual Training Coalition (ATC).